Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Ninh Bình http://yteninhbinh.com

Tập huấn triển khai và sử dụng sổ theo dõi chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em
13.09.2017

Ngày 12/9, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh tổ chức lớp tập huấn về việc triển khai sử dụng sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em (SKBMTE) cho hơn 50 học viên là cán bộ tại trạm y tế làm công tác chăm sóc SKBMTE trong toàn tỉnh.

Tại buổi tập huấn, các học viên được chia sẻ những lợi ích mà sổ đã mang lại cho bà mẹ, trẻ em trong việc theo dõi chăm sóc sức khỏe ban đầu tại địa phương. Cập nhật những kiến thức cơ bản về sổ theo dõi SKBMTE như: cách sử dụng, thực hành ghi chép sổ, đặc biệt là các tư vấn, hướng dẫn về các nội dung liên quan trong sổ cho các đối tượng bà mẹ khác nhau. Đây là những kỹ năng rất cần thiết để áp dụng trong quá trình cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại địa phương.

Sổlà một công cụ thống nhất, thiết thực trong việc quản lý, theo dõi, chăm sóc sức khỏe liên tục của bà mẹ từ khi mang thai đến khi trẻ được 6 tuổi nhằm hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong ở trẻ.Việc triển khai sử dụng sổ dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em đã được triển khai tại tuyến tỉnh từ năm 2016, Năm nay Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản đang tiếp tục triển khai mở rộng xuống tất cả các trạm y tế trong toàn tỉnh./. URL của bản tin này::http://yteninhbinh.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=10396

© Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Ninh Bình contact: ntnhatbao@yahoo.com