Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Ninh Bình http://yteninhbinh.com

Sở Y tế tập huấn công tác Bí mật nhà nước
16.10.2017

Ngày 13/10, Sở Y tế phối hợp với Công An tỉnh tổ chức tập huấn Trang bị kiến thức về Công tác bảo vệ bí mất nhà nước. Đồng Chí Ngô Ngọc Quang – Phó Giám đốc Sở Y tế dự và chủ trì hội nghị cùng dự có lãnh đạo, trưởng phòng tổ chức và văn thư lưu trữ của các đơn vị trong ngành y tế.

Tại Hội nghị, các đại biểu được Đại tá Đàm Đức Quảng - Trưởng phòng An ninh Công an tỉnh phổ biến một số nội dung về công tác bảo vệ Bí mật nhà nước như: “Một số vấn đề cơ bản về công tác bảo vệ BMNN và tình hình công tác bảo vệ BMNN hiện nay”; Nghị định 33/2002/NĐ - CP quy định chi tiết thi hành pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước; thông tư 06/2015/ về quy định công tác bảo vệ bí mật trong ngành Y tế. Theo đó, tại thông tư quy định công tác bảo vệ bí mật trong ngành Y tế đã đề cập đến các vấn đề từ khâu soạn thảo văn bản, in, sao chụp, gửi, nhận, thu hồi, lưu giữ, thống kê, sử dụng, bảo quản, tiêu hủy tài liệu, vật mang bí mật nhà nước trong ngành Y tế. Cùng với đó là quyết định 56/2005/QĐ- TTg ban hành Danh mục bí mật Nhà nước, độ tuyệt mật và tối mật của ngành Y tế. Việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Y tế là trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan đơn vị. URL của bản tin này::http://yteninhbinh.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=10511

© Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Ninh Bình contact: ntnhatbao@yahoo.com