Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Ninh Bình http://yteninhbinh.com

Ban pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại Sở Y tế
18.10.2017

Chiều 17/10, Ban pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức, lao động tại cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đối với Sở Y tế. Đồng chí Mai Văn Tuất, TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn.

Chiều 17/10, Ban pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức, lao động tại cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đối với Sở Y tế. Đồng chí Mai Văn Tuất, TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn.

 Ban pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát tại Sở Y tế. Ảnh: MQ
Ban pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát tại Sở Y tế. Ảnh: MQ

Cùng dự buổi giám sát có các đồng chí: Đinh Ngọc Hà, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Mạnh Dương, TUV, Giám đốc Sở Y tế; các thành viên Ban Pháp chế - HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Y tế...

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến hết tháng 6/2017, toàn ngành có 3.980 biên chế, trong đó có 51 công chức, 3.718 viên chức và hành trăm lao động bằng nguồn kinh phí tự chủ của đơn vị. So với tổng chỉ tiêu biên chế được giao, hiện còn 321 biên chế chưa thực hiện.

Trên cơ sở các quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh, Sở Y tế ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị căn cứ chỉ tiêu biên chế và lao động được UBND tỉnh giao, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và lao động, nhu cầu vị trí việc làm tại thời điểm tuyển để xây dựng cơ cấu chức danh nghề nghiệp đề nghị tuyển dụng và kế hoạch tuyển dụng; trên cơ sở đề nghị của đơn vị, Sở Y tế tổ chức thẩm định, tổng hợp và xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức cho các đơn vị trực thuộc. Kết quả, từ 1/7/2016-1/7/2017, ngành Y tế đã tuyển dụng được 339 viên chức, trong đó có 42 viên chức được tuyển dụng theo chính sách thu hút.

Công tác đào tạo bồi dưỡng, việc chuẩn hóa vị trí việc làm, chuẩn hóa lãnh đạo quản lý và việc tiếp nhận, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức và bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo… được ngành Y tế thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định của pháp luật và phân cấp theo các quyết định của UBND tỉnh, Sở Y tế.

Từ 1/7/2016-1/7/2017, đã điều động, bổ nhiệm 30 trường hợp là các trưởng, phó phòng chức năng Sở y tế và tương đương. Đến tháng 6/2017 đã đề nghị và giải quyết cho 2 trường hợp nghỉ theo chính sách tinh giản biên chế…

Phát biểu tại buổi giám sát, các thành viên trong Đoàn giám sát đã nêu lên một số nội dung cần làm rõ như vấn đề biên chế trong nghề, về cơ cấu, chủng loại; việc còn nhiều chỉ tiêu biên chế trong khi còn nhiều hợp đồng lao động tại các cơ sở y tế; giải pháp tháo gỡ cho các đơn vị đang khó khăn về chỉ tiêu biên chế; việc giải quyết chế độ chính sách đối với viên chức; công tác quản lý biên chế như thế nào; vấn đề tào tạo bồi dưỡng đối với cán bộ công chức, viên chức, lao động; vấn đề chuẩn hóa cán bộ lãnh đạo quản lý….

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Mai Văn Tuất, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị về báo cáo phục vụ cho công tác giám sát của Sở Y tế, với đầy đủ các nội dung theo kế hoạch giám sát của HĐND tỉnh, các nội dung giám sát được báo cáo chi tiết, đầy đủ, chặt chẽ.

Đồng thời nhận thấy, Sở Y tế đã làm khá tốt công tác tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng , điều động, luân chuyển cán bộ, trong đó có việc ký các hợp đồng lao động và theo đúng quy chế, quy định.

Đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh cho rằng, Sở Y tế là một sở lớn, có chức năng, nhiệm vụ tương đối vất vả với nhiều chỉ tiêu biên chế hàng năm nhưng Sở đã thực hiện khá tốt các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức, người lao động, không để xảy ra tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng lưu ý Sở Y tế cần quan tâm đến việc tuyển dụng đủ số chỉ tiêu biên chế được giao hàng năm nhằm giảm số lao động hợp đồng trong các cơ sở y tế.

Đối với những kiến nghị của Sở Y tế về thành lập Phòng Công tác xã hội tại các bệnh viện; việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại; việc đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, công chức…, những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đoàn giám sát sẽ được Đoàn nghiên cứu, tiếp thu, tổng hợp để báo cáo HĐND tỉnh.
URL của bản tin này::http://yteninhbinh.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=10522

© Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Ninh Bình contact: ntnhatbao@yahoo.com