Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Ninh Bình http://yteninhbinh.com

Quyết định v/v thành lập Ban Quản lý Chương trình Y tế - Dân số Ngành Y tế tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2016-2020
02.11.2017

Ngày 17/10/2017, Sở Y tế ban hành Quyết định số 5622/QĐ-SYT Quyết định v/v thành lập Ban Quản lý Chương trình Y tế - Dân số Ngành Y tế tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2016-2020
Chi tiết văn bản xem tại đậy: /modules.php?name=Tailieu&op=Tailieu_View&tlid=913


URL của bản tin này::http://yteninhbinh.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=10579

© Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Ninh Bình contact: ntnhatbao@yahoo.com