Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Ninh Bình http://yteninhbinh.com

Sở Y tế Tổ chức thi đua khối các phòng chức năng trực thuộc Sở Y tế
25.12.2017

Ngày 22/12 Sở Y tế tổng kết thi đua khố các phòng chức năng thuộc Sở Y tế. Đồng chí Vũ Mạnh Dương – Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Y tế dự và chủ trì hội nghị.

Năm 2017, Khối  các phòng chức năng trực thuộc Sở Y tế đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Sở chỉ đạo, điều hành các hoạt động trong toàn ngành. Tthực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; chủ động phòng chống dịch, giám sát, phát hiện xử lý nhanh chóng các ổ dịch, không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn, thực hiện tốt các chương trình Dân số; tham mưu tạo điều kiện để các cơ sở khám chữa bệnh từ tỉnh đến huyện được đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị hiện đại, chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ của cán bộ y tế, nhiều kỹ thuật mới được đưa vào áp dụng trong chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao, tạo được niềm tin của người bệnh đối với cán bộ y tế.

Các phong trào thi đua được đẩy mạnh triển khai đến toàn thể cán bộ viên chức. Cùng với đó, đổi mới phong cách, tác phong làm việc, văn hóa công sở, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tệ nạn nạ xã hội, không có công chức, viên chức vi phạm về tệ nạn xã hội…Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trong năm 100% thủ tục hành chính được giải quyết đúng quy định, đúng thời gian. Triển khai mở rộng đường dây nóng của Sở Y tế theo số 1900-9095 góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tế. .

Kết quả bình xét thi đua của các phòng năm 2017: 100% tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, 100% CCVCLĐ đạt danh hiệu lao động tiên tiến, Công đoàn vững mạnh,tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh./.

 URL của bản tin này::http://yteninhbinh.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=10702

© Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Ninh Bình contact: ntnhatbao@yahoo.com