Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Ninh Bình http://yteninhbinh.com

Hội nghị xét xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế năm 2017
28.12.2017

Sáng ngày 27 tháng 12 năm 2017, tại Sở Y tế đã tiến hành họp hội đồng thẩm định xét xã đạt chuẩn Quốc gia năm 2017. Tham dự cuộc họp có hội đồng cấp tỉnh và hội đồng cấp huyện, thành phố. Dự và chủ trì cuộc họp có Ông Vũ Mạnh Dương Giám đốc Sở Y tế , đại diện 12 trạm Y tế xã, phường, thị trấn thuộc huyện Yên Khánh, Yên Mô, Nho Quan, Gia Viễn, Kim Sơn được đề nghị công nhận đạt Tiêu chí Quốc gia về Y tế.

Thực hiện quyết định 4667/QĐ-BYT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí Quôc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 và hướng dẫn thực hiện ban hành kèm theo Quyết định số 4667/QĐ-BYT của Bộ Y tế;

Thực hiện Kế hoạch số 2017/KH-BCĐ ngày 5/11/2012 của Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc triển khai xây dựng các xã, phường thị trấn tỉnh Ninh Bình đạt tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020

Thực hiện quyết định của Giám đốc Sở Y tế về chương trình xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế, Sở Y tế đã thành lập đoàn đi phúc tra lại các đơn vị. Hội đồng đã nghe báo cáo của tổ thư ký và các ý kiến phát biểu của các thành viên của hội đồng.

Các thành viên Hội đồng đã chỉ ra một số khó khăn tồn tại, cụ thể như tiêu chí về dân số – KHHGĐ, tiêu chí về truyền thông, nhân viên y tế thôn bản tại các phường, kinh phí hoạt động tại trạm y tế, công tác tư vấn về các bệnh không lây nhiễm, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em ở miền núi có giảm nhưng vẫn còn cao….

Hội đồng đã bỏ phiếu để xem xét và đánh giá 12 xã, phường đạt chuẩn Quốc gia y tế, làm cơ sở để hội đồng trình UBND tỉnh ra quyết định công nhận. Nếu 12 xã, phường được công nhận sẽ nâng tổng số xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế là 117 xã.

Phát biểu chỉ đạo Ông Vũ Mạnh Dương - Giám đốc Sở đề nghị các huyện, thành phố cần đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế sớm; ngành y tế chủ động tham mưu cho lãnh đạo đảng, chính quyền các cấp để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và gắn liền xây dựng xã đạt chuẩn với việc xây dựng nông thôn mới. Các Trung tâm y tế cần phải đặt ra chỉ tiêu xây dựng bao nhiêu xã trong năm 2018 để có kế hoạch và giải pháp thực hiện thành công chỉ tiêu đặt ra. Việc xây dựng xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế cần đi vào thực chất và chiều sâu, hướng tới mục tiêu  phục vụ sức khỏe nhân dân.URL của bản tin này::http://yteninhbinh.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=10703

© Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Ninh Bình contact: ntnhatbao@yahoo.com