Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Ninh Bình http://yteninhbinh.com

Hội nghị tổng kết hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
28.12.2017

Ngày 27/12 Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2087. Thầy thuốc nhân dân Vũ Văn Cẩn – Phó Giám đốc Sở Y tế dự và chủ trì hội nghị; cùng dự có đại diện các Sở Ban, ngành, đoàn thể có liên quan; đại diện UBND huyện, thành phố; lãnh đạo Trung tâm truyền thông GDSK tỉnh

Năm 2017, công tác PCTH của thuốc lá trên địa bàn tỉnh được quan tâm thực hiện. Các UBND huyện, thành phố và các Sở, ban, ngành, đoàn thể kiện toàn ban chỉ đạo, có cán bộ phụ trách và kế hoạch tổ chức thực hiện. Công tác tổ chức hội thảo, tập huấn, hoạt động truyền thông… được chú trọng. Đã tổ chức 12 lớp tập huấn với hơn 500 học viên là cán bộ phụ trách của các sở, ban, ngành với các nội dung về Luật PC tác hại của thuốc lá, hướng dẫn xây dựng môi trường không khói thuốc. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phát thông điệp, sản xuất các phóng sự,  phổ biến kiến thức về THTL; phát 960 lượt trên Đài phát thanh huyện về tác hại của thuốc lá; 20 tin, bài phổ biến luật THTL, địa điểm cấm hút thuốc và xử phạt vi phạm quy định về địa điểm cấm hút trên báo Ninh Bình. Cùng với đó, tổ chức 41 buổi nói chuyện chuyên đề cho hơn 4.000 đối tượng là cán bộ y tế, giáo viên, học sinh các trường học, công nhân tại các doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp vận tải về tác hại thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, phổ biến Luật PCTH thuốc lá và các chế tài xủ phạt. Bên cạnh đó, sản xuất và lắp đặt 28 pano tuyên truyền PCTHTL tại các bệnh viện, trường học và nơi công cộng; in 12.000 áp phích, hàng nghìn tờ gấp, hàng trăm đĩa phát thanh với các thông điệp về PCTHTL cấp cho các đơn vị y tế, trường học, cơ quan… nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi thái độ đối với tình trạng hút thuốc lá nơi công cộng.Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động PCTH thuốc lá tại cơ quan, đơn vị, địa phương như: công tác truyền thông còn hạn chế về thời lượng, số lượng; việc thực thi Luật PCTH thuốc lá, đặc biệt là công tác kiểm tra thực hiện quy định cấm hút thuốc lá tại các địa điểm cấm hút thuốc theo quy định của Luật chưa được thực hiện tốt; ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận cán bộ chưa cao đặc biệt là cần nêu gương, vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; nguồn lực cho công tác PCTH thuốc lá hạn chế.

Năm 2018, Ban Chỉ đạo Chương trình PCTH của thuốc lá tỉnh xây dựng kế hoạch PCTH của thuốc lá với mục tiêu tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về THTL, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật PCTH thuốc lá và các văn bản hướng dẫn; Đẩy mạnh việc xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc phù hợp với từng đơn vị và giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động phòng chống tác hại tăng cường giám sát đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động PCTHTL tại tỉnh và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn./.URL của bản tin này::http://yteninhbinh.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=10704

© Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Ninh Bình contact: ntnhatbao@yahoo.com