Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Ninh Bình http://yteninhbinh.com

Ký kết giao ước thi đua các Khối năm 2018.
29.03.2018

Vừa qua, Khối các Bệnh viện tuyến tinh, Khối Các Chi cục, trung tâm Y tế tuyến tỉnh, Khối trung tâm Y tế, bệnh viện đa khoa tuyến huyện, Khối thi đua các phòng chức năng Sở Y tế đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Những năm qua, các phong trào thi đua của các Khối trong ngành đã đạt được thực hiện có hiệu quả, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân tại mỗi địa phương                

          Với sự chứng kiến của lãnh đạo Sở Y tế, Hội đồng thi đua khen thưởng và Công đoàn ngành y tế, đại diện các đơn vị các Khối ký kết giao ước thi đua năm 2018 gồm các nội dung: Thực hiện có hiệu quả hơn nữa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua yêu nước gắn với việc  tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, thi đua hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch được giao; Nâng cao tinh thần thái độ phục vụ nhân dân; Chú trọng cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành đơn vị cũng như công tác khám, chữa bệnh;Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực …URL của bản tin này::http://yteninhbinh.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=10902

© Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Ninh Bình contact: ntnhatbao@yahoo.com