Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Ninh Bình http://yteninhbinh.com

Triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2018
05.06.2018

Hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày quốc tế phòng, chống ma túy”, “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy – 26/6; ngày 31 tháng 5 năm 2018, Sở Y tế có công văn số 1472 về việc triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2018

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các cơ quan đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung sau: Bệnh viện tâm thần phối hợp với các cơ quan chức năng xác định tình trạng nghiện và giám định ma túy, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế thực hiện công tác tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy tại xã, phường , thị trấn và các cơ sở y tế, trung tâm cai nghiện. Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tuyên truyền về lợi ích của việc điều trị nghiện bằng Methadone; nâng cấp, cải tạo, chuyển đổi công năng các cơ sở cai nghiện ma túy điều trị lồng ghép bằng Methadone. Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại ma túy, tuyên truyền về lợi ích của điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone, khuyến khích người nghiện tự nguyện đăng kí tham gia điều trị bằng Methadone. Các bệnh viện cập nhật và thực hiện đúng chẩn đoán, điều trị ngộ độc các chất ma túy do lạm dụng, tăng cường công tác quản lý chất gây nghiện, chất hướng thần tránh thất thoát. Trường Cao đẳng y tế bổ sung kiến thức, kỹ năng phòng chống ma túy cho cán bộ giáo viên, sinh viên, học sinh, xây dựng mô hình phòng, chống ma túy trong nhà trường. Các đơn vị khác đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của ma túy, lợi ích của chương trình điều trị các chất dạng thuốc phiện băng methadone, khuyến khích người nghiện tham gia chương trình./.URL của bản tin này::http://yteninhbinh.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=11054

© Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Ninh Bình contact: ntnhatbao@yahoo.com