Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Ninh Bình http://yteninhbinh.com

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
12.06.2018

Ngày 25/5, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành quyết định 299/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Ninh Bình.

Theo đó, Sở Y tế sẽ có thẩm quyền giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng; lĩnh vực y tế dự phòng. Trong đó, đối với các thủ tục hành chính về an toàn thực phẩm và dinh dưỡng sẽ do bộ phận một cửa Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thực hiệnbao gồm: Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu/sản phẩm sản xuất trong nước đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dùng cho trẻ nhỏ dưới 36 tháng tuổi;xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dùng cho trẻ nhỏ dưới 36 tháng tuổi; Cấp/đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm; các thủ tục hành chính về lĩnh vực y tế dự phòng như:chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện giữa các cơ sở quản lý và từ cơ sở quản lý trở về cộng đồng sẽ do cơ sở quản lý thực hiện việc điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; duyệt dự trù và phân phối thuốc Methadone sẽ do Trung tâm phòng chống HIV/AIDS thực hiện.URL của bản tin này::http://yteninhbinh.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=11059

© Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Ninh Bình contact: ntnhatbao@yahoo.com