Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Ninh Bình http://yteninhbinh.com

Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định: Giá thuốc Việt Nam không cao hơn mặt bằng thế giới
02.07.2010

Ngày 25/6/2010, sau khi có một số thông tin về giá thuốc tại Việt Nam cao gấp 5-40 lần mặt bằng thế giới với trích dẫn nguồn từ kết quả khảo sát của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đại diện của WHO tại Việt Nam chính thức làm rõ các thông tin.

Theo đó, WHO khẳng định các thông tin do báo đăng tải được trích dẫn từ một bài báo nghiên cứu của tác giả Nguyễn Tuấn Anh và cộng sự thực hiện theo phương pháp nghiên cứu của WHO/HAI (Tổ chức hành động sức khỏe thế giới - Health Action International) với các dữ liệu nghiên cứu, khảo sát trong giai đoạn 2004 - 2005 và WHO không triển khai thực hiện nghiên cứu này.

Theo phương pháp nghiên cứu của WHO/HAI, việc so sánh về giá thuốc sử dụng một chỉ số so sánh được gọi là chỉ số giá tham khảo quốc tế (IRP). Ý nghĩa của chỉ số này như sau: Chỉ số IRP không phải là mặt bằng giá bán thuốc của thế giới, mà chỉ là một chỉ số mặc định dùng làm mốc so sánh để đánh giá. Việc so sánh giá giữa các nước/khu vực sử dụng tỉ lệ giữa số liệu khảo sát giá tại từng nước/từng khu vực chia cho chỉ số mặc định dùng để so sánh IRP nói trên (gọi là tỉ lệ giá trung bình - MRP).

Ví dụ, theo các khảo sát đã thực hiện của WHO tại một số nước: chỉ số này đối với mặt hàng Ciprobay (Ciprofloxacin) của Thái lan là 72.64; Indonesia là 90.08; Malaysia là 111.63… không có nghĩa giá thuốc tại các nước trên cao hơn “giá mặt bằng trên thế giới” từ 72 tới 111 lần.

Các số liệu khảo sát của chính nghiên cứu trên cũng đưa ra tỉ lệ giá trung bình MRP của Việt Nam so với các nước tại khu vực Tây Thái Bình Dương như sau: ở nhà thuốc tư nhân, tỉ lệ giá trung bình MRP của Việt Nam  là 6.09, còn của các nước tại khu vực Tây Thái Bình Dương là 11,25. Như vậy, giá thuốc tại nhà thuốc tư nhân của khu vực Tây Thái Bình Dương cao hơn Việt Nam 185%; ở nhà thuốc bệnh viện, tỉ lệ giá trung bình MRP của Việt Nam là 7.53, còn của các nước tại khu vực Tây Thái Bình Dương (WPR) là 11,95. Như vậy, giá thuốc tại nhà thuốc bệnh viện của khu vực Tây Thái Bình Dương cao hơn Việt Nam khoảng 160%.

Như vậy, việc thông tin giá thuốc tại Việt Nam cao hơn mặt bằng thế giới từ 5- 40 lần là không chính xác.

 

 URL của bản tin này::http://yteninhbinh.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=308

© Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Ninh Bình contact: ntnhatbao@yahoo.com