Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Ninh Bình http://yteninhbinh.com

24 đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành được xét duyệt
01.04.2014

Trong 2 ngày 27, 28/3, Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học Sở Y tế đã tổ chức xét duyệt 24 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp ngành năm 2014.

Nghiên cứu khoa học là hoạt động xương sống, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với ngành y tế. Trong những năm qua ngành y tế Ninh Bình luôn quan tâm và có kế hoạch thúc đẩy phát triển công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ công chức, viên chức tại các đơn vị. Mỗi năm, đã có hàng trăn đề tài các cấp được nghiệm thu, nhiều đề tài nghiên cứu, sáng kiến cấp cơ sở có ý nghĩa ứng dụng thực tiễn cao được triển khai thực hiện.

Đi đầu trong phong trào nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp ngành năm 2014 là các đơn vị Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa, Bệnh viện Sản Nhi, Chi cục DS/KHHGĐ, Chi cục ATVSTP, Trung tâm PC HIV/AIDS, Trung tâm Y tế dự phòng... đặc biệt năm nay còn có các đề tài, sáng kiến của Trung tâm y tế tuyến huyện và trạm y tế.

Nhìn chung các đề tài được xét duyệt lần này được hội đồng đánh giá cao, có ý nghĩa để phục vụ cho hoạt động chuyên môn của từng lĩnh vực nghiên cứu. Tuy nhiênHội đồng cũng đưa ra những ý kiến đóng góp để nhóm tác giả tiếp tục hoàn thiện đề tài và nâng cao năng lực nghiên cứu.URL của bản tin này::http://yteninhbinh.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=5969

© Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Ninh Bình contact: ntnhatbao@yahoo.com