Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Ninh Bình http://yteninhbinh.com

Thông tư Quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phầm máu đạt tiêu chuẩn
11.05.2017

Ngày 14/4/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 05/2017/TT-BYT quy định tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn. Thông tư này quy định mức giá tối đã của một số đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn do ngân sách nhà nước, Quỹ bảo hiểm y tế chi trả và chi phí phục vụ cho việc đính giá của một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn.

Theo đó các Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện các cấp; các cơ quan, đơn vị, tổ chức tham gia tuyên truyền, vận động, tổ chức hiến máu tình nguyện và người hiến máu; các cơ sở y tế có chức năng tuyển chọn người hiến máu; tiếp nhận máu, thành phẩm máu; xét nghiệm sàng lọc máu; điều chế các chế phẩm máu; lưu trữ, bảo quản, cung cấp, sử dụng máu và chế phẩm máu theo quy định của Bộ Y tế nghiên cứu áp dụng Thông tư này.

 Bộ Y tế cũng ban hành chi tiết mức giá đối đa của một số đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu. Trung tâm Truyền thông đăng tải toàn bộ Thông tư  ở mục dưới đây: /modules.php?name=Tailieu&op=Tailieu_View&tlid=891
URL của bản tin này::http://yteninhbinh.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=9821

© Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Ninh Bình contact: ntnhatbao@yahoo.com