Tin tức » Văn bản liên quan » Các đơn vị ngành Y tế
 
Cỡ chữ
Trung tâm phòng chống HIV/AIDS
Cập nhật: 01.04.2010 16:50

Địa chỉ: Đường Lê Thái Tổ - phường Phúc Thành - TP Ninh Bình.
Email: hivninhbinh@gmail.com

Xem hình

1. Vị trí, chức năng.

          Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh, đồng thời là cơ quan thường trực phòng chống AIDS của Ban chỉ đạo PC AIDS và PC tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Ninh Bình.

          2. Nhiệm vụ.

          Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh trên cơ sở chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS và tình hình thực tế địa phương trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt theo thẩm quyền.

Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động:

- Phối hợp với các cơ quan trên địa bàn tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thông tin, giáo dục, truyền thông thay đổi hành vi dự phòng lây nhiễm HIV.

- Hướng dẫn tổ chức thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV, huy động gia đình, cơ quan, cá nhân tham gia phòng, chống HIV/AIDS.

- Giám sát HIV/AIDS/STI, xét nghiệm HIV, tư vấn cho người nhiễm HIV, chăm sóc, điều trị HIV/AIDS, phòng chống các bệnh nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, an toàn truyền máu và các hoạt động phòng chống HIV/AIDS khác theo quy định.

- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS.

- Tham gia đào tạo và đào tạo lại chuyên môn, kỹ thuật về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS theo kế hoạch của địa phương và trung ương cho cán bộ chuyên khoa và cán bộ khác.

- Làm đầu mối quản lý và tổ chức triển khai thực hiện dự án phòng, chống HIV/AIDS quốc gia, các dự án liên quan và các dự án quốc tế về phòng, chống HIV/AIDS được giao theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra đánh giá việc thực hiện các quy định về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

          3. Tổ chức bộ máy

          Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Ninh Bình được thành lập tháng 4 năm 2006. Hiện nay trung tâm có hiện có 21 cán bộ nhân viên và người lao động: 12 người có trình độ ĐH và trên ĐH, trong đó có 07 bác sỹ, 02 cử nhân y tế công cộng được sắp xếp theo cơ cấu tổ chức gồm 2 phòng chức năng: phòng Kế hoạch tài chính, phòng Tổ chức hành chính; 5 khoa chuyên môn: Khoa xét nghiệm HIV/AIDS, Khoa Tư vấn HIV/AIDS, Khoa điều trị HIV/AIDS, Khoa Truyền thông, Khoa Methadone.

           Ngoài ra trung tâm còn tổ chức 01 phòng điều trị ngoại trú (OPC) (quản lý >300 BN) và 01 phòng tư vấn xét nghiệm tự nguyện (VCT) để phục vụ nhu cầu chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS.

          ĐỀ TÀI NHIÊN CỨU KHOA HỌC TỪ NĂM 2006 – 2014

 

STT

TÊN ĐỀ TÀI

NỘI DUNG

TÁC GIẢ

NĂM

(CÊp)

1

Khảo sát đánh giá hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại 38 xã, phường trọng điểm 3 năm 2004 - 2006.

1. Đánh giá công tác tổ chức, quản lý và chỉ đạo.

2. Đánh giá công tác lập kế hoạch, thống kê báo cáo.

3. Đánh giá việc thực hiện 9 chương trình hành động theo chiến lược quốc gia phòng, chống AIDS.

- Chủ đề tài:

BS. Hoàng Huy Phương

- Cộng sự:

BS. Trần Thị Nguyên

BS. Ngô Thị Ngọc Lan

CN. Nguyễn Thị Nga

CN. Phạm Quang Hưng

CN. Tạ Thị Lan Hương.

 

2007

(cơ sở)

2

Khảo sát tình hình trẻ em d­ưới 16 tuổi nhiễm HIV/AIDS và trẻ bị ảnh hư­ởng bởi HIV/AIDS tỉnh Ninh Bình năm 2008.

 

1. Đánh giá tình hình đời sống kinh tế của trẻ/gia đình nuôi d­ưỡng trẻ nhiễm HIV/trẻ em bị ảnh hư­ởng bởi HIV/AIDS.
2. Tìm hiểu thực trạng kỳ thị và phân biệt đối xử của gia đình/cộng đồng đối với trẻ nhiễm HIV/trẻ em bị ảnh h­ưởng bởi HIV/AIDS.

- Chủ đề tài:

BS. Hoàng Huy Phư­ơng

- Cộng sự:
BS. Trần Thị Nguyên
BS. Ngô Thị Ngọc Lan
CN. Nguyễn Thị Nga
CN. Phạm Quang H­ưng
CN. Tạ Thị Lan H­ương

 

2008

(Cục HIV/AIDS)

3

Đánh giá KAP phòng, chống HIV/AIDS của ngư­ời dân từ 15 - 49 tuổi ở huyện Hoa Lư­ và thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình năm 2009.

 

1. Mô tả thực trạng KAP về phòng, chống HIV/AIDS của ng­ười dân từ 15-49 tuổi tại huyện Hoa Lư­ và thành phố Ninh Bình.
2. Mô tả mức độ tham gia và cách tiếp cận thông tin, giáo dục, truyền thông về PC HIV/AIDS của ng­ười dân tại huyện Hoa Lư­ và thành phố Ninh Bình.

 

- Chủ đề tài:

BS. Hoàng Huy Phư­ơng

- Cộng sự:
ThS. Lê Hoàng Nam
CN. Tạ Thị Lan Hư­ơng

 

2009

(cơ sở)

4

Tỷ lệ nhiễm HIV và nhận thức, thái độ, hành vi về HIV/AIDS của nhóm nghiện chích ma tuý tỉnh Ninh Bình năm 2009.

 

1. Xác định tỷ lệ nhiễm HIV của nhóm nghiện chích ma tuý tỉnh Ninh Bình năm 2009.
2. Mô tả hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV và đánh gia nhận thức, thái độ về HIV/AIDS của nhóm nghiện chích ma tuý tỉnh Ninh Bình năm 2009.

 

- Chủ đề tài:

BS. Hoàng Huy Phư­ơng

- Cộng sự:
ThS. Lê Hoàng Nam
CN. Tạ Thị Lan Hư­ơng

 

2010

(cơ sơ)

5

Đánh giá KAP phòng, chống HIV/AIDS của ng­ười dân từ 15 - 49 tuổi ở huyện Gia Viễn và thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình năm 2011

 

1. Mô tả thực trạng KAP về phòng, chống HIV/AIDS của ng­ười dân từ 15-49 tuổi tại huyện Gia Viễn và thị xã Tam Điệp.
2. Mô tả mức độ tham gia và cách tiếp cận thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng chống HIV/AIDS của ng­ười dân tại huyện Gia Viễn và thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình năm 2011.

 

Khoa Giám sát

 

2011

(cơ sở)

6

Đánh giá sự tuân thủ điều trị và một số kết quả điều trị ARV ở bệnh nhân HIV/AIDS điều trị tại các phòng khám ngoại trú tỉnh Ninh Bình năm 2012.

 

1. Đánh giá mức độ tuân thủ điều trị ARV của bệnh nhân điều trị tại các phòng khám ngoại trú của tỉnh Ninh Bình năm 2012.
2. Xác định một số yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị ARV ở bệnh nhân đang điều trị tại các phòng khám ngoại trú của tỉnh Ninh Bình năm 2012.
3. Mô tả một số kết quả sau điều trị ARV ở bệnh nhân điều trị tại các phòng khám ngoại trú của tỉnh Ninh Bình năm 2012.

 

- Chủ đề tài:

BSCKII. Hoàng Huy Phư­ơng

- Cộng sự:
BS. Ngô Thị Ngọc Lan
CN. Nguyễn Thị Nga
CN. Tạ Thị Lan H­ương
BS. Ngô Thị Hồng
BS. Hoàng Thị Hồng Hạnh

 

2012

(cở sở)

7

Khảo sát một số đặc điểm của nhóm bệnh nhân điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tại Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Ninh Bình giai đoạn trước điều trị.

Mô tả một số đặc điểm của nhóm bệnh nhân điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tại Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Ninh Bình giai đoạn trư­ớc điều trị từ tháng 9/2012 đến tháng 9/2013.

- Chủ đề tài:

CN. Nguyễn Thị Nư­ơng

- Cộng sự:
BSCKII. Hoàng Huy Ph­ương
TS. Đỗ Văn Dung
BS. Trịnh Thị Lệ Hằng
BS. Hoàng Thị Hồng Hạnh

 

2013

(cơ sở)

8

Tỷ lệ nhiễm HIV và một số đặc điểm nhóm khách hàng đến t­ư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện tại Phòng Tư vấn xét nghiệm tự nguyện - Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS năm 2013.

 

1. Tìm hiểu tình trạng nhiễm HIV của các khách hàng đến đăng ký tư­ vấn xét nghiệm HIV tại phòng VCT thuộc Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS từ tháng 01 -12 năm 2013.
2. Mô tả một số đặc điểm của nhóm khách hàng.

 

- Chủ đề tài:

BS. Ngô Thị Hồng

- Cộng sự:
BS. Ngô Thị Ngọc Lan
BS. Trịnh Thị Lệ Hằng
YS. Nguyễn Thị Tám

 

2013

(cơ sở)

9

Điều tra lập bản đồ điểm nóng về nhóm ng­ời có hành vi nguy cơ cao sử dụng ma túy, mại dâm tại Thành phố Ninh Bình, Thị xã Tam Điệp và huyện Kim Sơn năm 2013.

Nghiên cứu đánh giá tình hình ma túy, mại dâm trên địa bàn Thành phố Ninh Bình, Thị xã Tam Điệp và huyện Kim Sơn năm 2013.

 

- Chủ đề tài:

BS. Phan Khắc Lư­u

- Cộng sự:
BS. Hoàng Huy Phư­ơng
TS. Đỗ Văn Dung
BS. Trần Thị Nguyên
CN. Nguyễn Thị N­ương

 

2013

(cơ sở)

10

Điều tra thực trạng quản lý người nhiễm HIV tỉnh Ninh Bình năm 2014.

1. Đánh giá tình hình quản lý người nhiễm HIV/AIDS tại tỉnh.

2. Mô tả thực trạng người nhiễm HIV/AIDS hiện đang quản lý được tại địa phương.

 

- Chủ đề tài:

BS. Trịnh Thị Lệ Hằng

- Cộng sự:

BSCKII. Hoàng Huy Phương

TS. Đỗ Văn Dung

CN. Nguyễn Thị Nương

 

2014

(cơ sở)

11

Đánh giá kết quả điều trị thay thế nghiện chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tại Trung tâm PC HIV/AIDS.

1. Mô tả một số đặc điểm của bệnh nhân điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tại Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Ninh Bình;

2. Đánh giá kết quả điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng Methadone năm 2012-2014;

3. Mô tả một số yếu tố liên quan với kết quả điều trị.

 

- Chủ đề tài:

BS. Hoàng Thị Hồng Hạnh

- Cộng sự:

BSCKII. Hoàng Huy Phương

TS. Đỗ Văn Dung

BS. Ngô Thị Ngọc Lan

Tập thể khoa Methadone

2014

(cơ sở)

12

Đánh giá đáp ứng lâm sàng và miễn dịch trên bệnh nhân AIDS được điều trị bằng ARV tại phòng khám ngoại trú của Trung tâm PC HIV/AIDS.

1. Mô tả đặc điểm bệnh nhân HIV/AIDS được điều trị tại Phòng khám ngoại trú của Trung tâm;

2. Đánh giá đáp ứng lâm sàng và miễn dịch trên bệnh nhân đang điều trị ARV;

3. Mô tả một số yếu tố liên quan với đáp ứng lâm sàng và miễn dịch của bệnh nhân HIV/AIDS.

- Chủ đề tài:

 BSCKI. Ngô Thị Ngọc Lan

- Cộng sự:

TS. Đỗ Văn Dung

BSCKII. Hoàng Huy Phương

BS. Ngô Thị Hồng

Nguyễn Thị Tám

Quách Thị Quyên

2014

(ngành)

13

Kiến thức và hành vi sử dụng bao cao su trong dự phòng HIV/AIDS của nhóm khách hàng của phụ nữ mại dâm tại phòng Tư vấn và xét nghiệm tự nguyện - Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Ninh Bình năm 2014.

1. Điều tra kiến thức và hành vi sử dụng bao cao su trong dự phòng HIV/AIDS của nhóm khách hàng của phụ nữ mại dâm tại là nam giới tại phòng Tư vấn và xét nghiệm tự nguyện - Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Ninh Bình năm 2014.

2. Xác định một số yếu tố liên quan đến kiến thức và hành vi sử dụng bao cao su trong dự phòng HIV/AIDS của nhóm khách hàng của phụ nữ mại dâm tại địa bàn nghiên cứu.

- Chủ đề tài:

 BS. Phan Khắc Lưu

- Cộng sự:

TS. Đỗ Văn Dung

CN. Phùng Diệu Thúy

2014

(cơ sở)

 

 

TRANG THIẾT BỊ MỚI ĐÃ TRIỂN KHAI TÍNH TỪ NĂM 2006 – 2014

 

1.     Dàn Eliza là 1 trong 3 kỹ thuật xét nghiệm khẳng định HIV dương tính

2.  Máy xét nghiệm sinh hóa tự động (BS300 – Chemistry Analyzer) và bán tự động (Creen Master) với 11 thống số xét nghiệm như: GOT, GPT, Ure, Creatinine, Đường huyết, Trigliserit, Choleteron, Axit uric, Bilirubinr D, Bilirubin TP

3. Máy xét nghiệm huyết học bán tự động 18 thông số (Horiba – ABX Micros ES 60) với những chỉ số như: Hồng cầu, bách cầu, huyết sắc tố…

4. Máy xét nghiệm nước tiểu Siemens 10 thông số

5. Máy chụp XQ di động SHIMADZU

6. Máy xét nghiệm CD4 BD Facscount (kỹ thuật đếm tế bào dòng chảy sử dụng hạt bi) Ứng dụng của nguyên lý tế bào dòng chảy được dùng trong việc xác định số lượng tuyệt đối và phần trăm số lượng tế bào lympho T-CD4 trong máu toàn phần còn được gọi là xét nghiệm đếm tế bào lympho T-CD4.

7 . Kỹ thuật lấy giọt máu khô (lấy máu ở gót chân hay đầu ngón tay vào tấm DBS – gửi lên Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương làm xét nghiệm), nhằm xét nghiệm phát hiện nhiễm HIV cho trẻ dưới 18 tháng tuổi bằng phương pháp PCR được bắt đầu từ 4 – 6 tuần tuổi.

Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

            Những năm qua, tập thể cán bộ y, bác sỹ Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh luôn ghi nhớ và thực hiện lời Bác dạy “ Lương y phải như từ mẫu”, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Có được những chuyển biến tích cực đó không thể phủ nhận những cố gắng trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, gắn việc học tập và làm theo lời Bác với thực hiện quy tắc ứng xử trong cán bộ, công nhân viên chức lao động của đơn vị.

    Có mặt tại một buổi tư vấn điều trị thay thế thuốc Methadone tại Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, chúng tôi cảm nhận được thái độ tận tình, niềm nở khi tiếp xúc với người bệnh của đội ngũ y bác sỹ nơi đây. Bác sỹ Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Trưởng Khoa Methadone tâm sự: những lời nói, cử chỉ nhẹ nhàng đưa ra những lời khuyên đối với người bệnh đã tan đi mặc cảm tự ti, yên tâm điều trị bệnh.

 Tác phong làm việc của tất cả cán bộ y bác sỹ trung tâm luôn tạo sự thoải mái, yên tâm và tin tưởng cho người bệnh. Đây là một trong những kết quả đáng ghi nhận của tập thể cán bộ y bác sỹ của Trung tâm trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các phong trào thi đua yêu nước do Ngành y tế phát động. Để có được kết quả trên, ngay từ đầu năm, Ban giám đốc trung tâm đã cụ thể hóa việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với học tập tấm gương Anh hùng liệt sỹ, Bác sỹ Đặng Thuỳ Trâm, thực hiện tốt 12 điều quy định về y đức, 10 điều dược đức và các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Y tế về nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đặc biệt là trong công tác phòng, chống HIV/AIDS. Bên cạnh những kết quả đạt được trong việc nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, cải cách lề lối làm việc giảm phiền hà cho người bệnh, thì những kết quả trong công tác chuyên môn của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh cũng đáng khích lệ biểu dương. Trong năm 2013, được sự quan tâm chỉ đạo của Cục phòng, chống HIV/AIDS, Ban chỉ đạo phòng, chống HIV tỉnh trực tiếp là Sở Y tế, Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh đã phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Công tác phòng chống HIV/AIDS của tỉnh đã được đẩy mạnh. Trong thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, các cán bộ, cộng tác viên, đồng đẳng viên và cán bộ chuyên trách AIDS của tỉnh, huyện và xã đã được tiếp cận nâng cao kiến thức, kỹ năng về HIV/AIDS, kỹ năng tiếp cận cộng đồng, nhất là các nhóm đối tượng có hành vi nguy cơ cao trên địa bàn.

Tính đến tháng 12 năm 2013, toàn tỉnh đã có 3352 người nhiễm HIV được phát hiện, trong đó : tổng số trường hợp HIV còn sống là trên 1759 người; tổng số bệnh nhân AIDS còn sống là 924 người ; tổng số trường hợp tử vong do AIDS là 731  người. Số người nhiễm HIV/ AIDS nhiều nhất là ở huyện Kim Sơn , huyện Hoa Lư; tỷ lệ lây nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư là 0,3%; 44% bệnh nhân AIDS được điều trị bằng các thuốc điều trị đặc hiệu, 100% người bị phơi nhiếm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp được điều trị phơi nhiễm...Đó là kết quả của sự vào cuộc tích cực các cấp, các ngành, địa phương, đặc biệt là Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch HIV/AIDS. Trung tâm đã tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho hệ thống phòng chống HIV/AIDS; triển khai có hiệu quả các dự án phòng chống HIV/AIDS;Công tác thông tin, tuyên truyền được tăng cường đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt là Phong trào toàn dân tham gia phòng chống /AIDS được triển khai tại các xã,  phường của tỉnh. Thông qua hoạt động của thành viên các tổ, nhóm, câu lạc bộ đã làm thay đổi cách nhìn nhận của xã hội về HIV/AIDS, giúp người nhiễm HIV/AIDS xóa bỏ mặc cảm, tâm lý tự ti, tích cực tham gia các hoạt động xã hội điển hình như Chị Trần Thị C- Gia Viễn. Chị C cho biết: khi biết mình bị HIV, chồng cũng mất do căn bệnh quái ác này, tất cả như đổ sụp. Nhưng với sự giúp đỡ của Trung tâm phòng, chống HIV tỉnh trong việc áp dụng phòng chống lây truyền từ mẹ sang con, sự động viên rất lớn của các bác sỹ, cộng tác viên y tế địa phương, đứa con chị sinh ra đã may mắn không bị nhiễm bệnh. Chị C đang sinh hoạt trong một câu lạc bộ những người có cùng hoàn cảnh, được hướng dẫn sử dụng thuốc đúng, sức khỏe đã ổn định. Qua đó, đã giúp Chị và rất nhiều chị em khác nhận thấy rằng, mình chỉ là nạn nhân của căn bệnh và cần phải có mục tiêu sống, ý chí vươn lên như những người bình thường khác.

    Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh đẩy mạnh công tác can thiệp giảm thiểu tác hại triển khai trên địa bàn các xã, phường. Nhờ đó, số người nhiễm HIV được phát hiện, được thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc, góp phần hạn chế đáng kể nguồn lây nhiễm mới ra cộng đồng và giảm số người tử vong do AIDS và các bệnh nhiễm trùng cơ hội. Hệ thống y tế cơ sở đã cấp phát miễn phí  hàng nghìn bơm kim tiêm, bao cao su, thu gom và tiêu hủy hàng nghìn bơm kim tiêm bẩn; thực hiện có hiệu quả chương trình điều trị bằng thuốc kháng ARV và phụ nữ mang thai nhiễm HIV được điều trị dự phòng lây truyền mẹ con; quan tâm kiện toàn mạng lưới, hệ thống dịch vụ phòng chống HIV. Tại các huyện nhờ đẩy mạnh công tác xét nghiệm tự nguyện, đưa dịch vụ đến gần người dân, nên số người có nguy cơ cao có điều kiện đến xét nghiệm.

     Bên cạnh đó, Trung tâm cũng luôn tạo điều kiện cho cán bộ nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Hiện tại trung tâm có 01 Tiến sỹ, 01 bác sỹ chuyên khoa II, 02 Thạc sỹ ; 02 đồng chí đang theo học chuyên khoa cấp I và hàng chục cán bộ tham gia các lớp đào tạo nâng cao năng lực cán bộ ngắn ngày theo từng chuyên ngành, qua đó trình dộ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ y tế nơi đây đã được nâng lên, xuất hiện nhiều gương điển hình trong thực hiện cuộc vận động làm theo lời Bác, đồng thời trong quá trình nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiều đoàn viên, thanh niên đoàn viên công đoàn là những Y bác sĩ đã được đứng vào hàng ngũ của đảng - đây là một trong những nhân tố quan trọng giúp đơn vị đạt được danh hiệu xuất sắc toàn diện,chi bộ trung tâm được công nhận danh diệu trong sạch vững mạnh nhiều năm liền. Bác sỹ Ngô Thị Phương Lan cho biết bên cạnh trau dồi y đức, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, chúng tôi nâng cao trình độ chuyên môn dưới nhiều hình thức. Đặc biệt là nâng cao kỹ năng tư vấn cho người bệnh. Giúp người bệnh có tâm lý thoải mái điều trị là niềm vui niềm hạnh phúc của những cán bộ y bác sỹ  chúng tôi.

    Với những nỗ lực trong quá trình hoạt động từ khi thành lập cho đến nay, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh nhận được nhiều Bằng khen, giấy khen các cấp. Năm 2007 được nhận Bằng khen Bộ Y tế, Năm 2009 nhận Bằng khen của UBND tinh, Năm 2010 nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua của Bộ Y tế; Bằng khen của Bộ Y tế. Năm 2011 nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh. Năm 2012 nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc của UBND tỉnh; Năm 2013 nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

      Trao đổi với chúng tôi ông Đỗ Văn Dung - Phó Giám đốc Trung tâm phòng chống HIV nhấn mạnh: thời gian tới, để hoạt động phòng, chống HIV/AIDS đạt được hiệu quả cao hơn, bên cạnh giáo dục nâng cao y đức, tinh thần phục vụ người bệnh, chúng tôi chú trọng tới công tác truyền thông, vì đây là yếu tố tiên quyết cho nỗ lực ngăn chặn sự lây lan căn bệnh này. Chính công tác truyền thông đã từng bước làm thay đổi hành vi của các đối tượng có nguy cơ cao, đồng thời nâng cao kiến thức và nhận thức, thay đổi cách nhìn của toàn xã hội làm đối với dịch bệnh HIV/AIDS, đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyên viên trong công tác này. Giai đoạn 2012 - 2015 là thời kỳ rất quan trọng trong hoạt động phòng chống HIV/AIDS, vì vậy điều cần thiết là tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nhằm giảm tác hại lây lan của bệnh cho các đối tượng có nguy cơ cao trong cộng đồng, nhất là cần tuyên truyền để người dân hiểu hơn, có ý thức tự bảo vệ mình, cũng như không có thái độ kỳ thị đối với những người nhiễm HIV/AIDS. Cùng với đó là cần hơn nữa sự tham gia nhiệt tình, hiệu quả của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương một cách bền vững.  Có thể khẳng định có được những chuyển biến tích cực đó là do tập thể cán bộ y bác sỹ trung tâm đã và đang thực hiện tốt lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu”, thế hệ sau kế tiếp truyền thống thế hệ trước nâng cao chất lượng chuyên môn, thái độ phục vụ người bệnh, tự bồi dưỡng rèn luyện, xây dựng y đức để hoàn thiện bản thân qua đó góp phần  thực hiện thành công các chương trình mục tiêu Quốc gia về phòng chống HIV/AIDS.

   Phát huy những kết quả đã đạt được, tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh không quản ngại khó khăn chăm lo cho những người bệnh bằng tinh thần và trách nhiệm của người thầy thuốc để luôn xứng đáng là những chiến sỹ áo trắng trên mặt trận chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân./.

          Hoạt động 9 tháng năm 2014:

Tính đến tháng 9 năm 2014, toàn tỉnh đã có 3496 người nhiễm HIV được phát hiện, trong đó : tổng số trường hợp HIV còn sống là trên 1760 người; tổng số bệnh nhân AIDS còn sống là 984 người ; tổng số trường hợp tử vong do AIDS là 752 người. Trong 9 tháng đầu năm 2014 đã phát hiện 145 trường hợp nhiễm HIV (giảm 41 trường hợp so với 9 tháng đầu năm 2013 ), 81 bệnh nhân AIDS (so với 9 tháng đầu năm 2013 tăng 14 trường hợp) và 21 trường hợp tử vong do AIDS (so với 9 tháng đầu năm 2013 tăng 7 trường hợp). Dịch HIV/AIDS vẫn đang trong giai đoạn tập trung, xảy ra chủ yếu trong các nhóm có hành vi nguy cơ cao, đặc biệt là trong nhóm tiêm chích ma túy. Có thể nói, HIV/AIDS đã tấn công đến các khu vực thành thị, nông thôn, vùng sâu vùng xa, không phân biệt dân tộc, tôn giáo. Đặc biệt dịch lây lan với tốc độ nhanh và gây hậu quả nghiêm trọng cho nhiều gia đình, làm ảnh hưởng tới phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Nhằm ngăn chặn đại dịch HIV/AIDS, Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS tỉnh đã đưa ra nhiều biện pháp tích cực trong công tác Phòng chống HIV như: củng cố và phát triển mạng lưới phòng chống HIV, chú trọng triển khai chương trình can thiệp giảm tác hại, cung cấp bơm kim tiêm cho người nghiện chích ma túy; Tại tuyến xã, phường các hoạt động truyền thông, dịch vụ cung cấp bơm kim tiêm và các hoạt động khác được đẩy mạnh đã góp phần giúp người dân và cộng đồng nâng cao nhận thức về đại dịch HIV/AIDS, từ đó thực hiện các hành vi an toàn, giảm sự kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi HIV/AIDS.

 Để công tác phòng chống HIV/AIDS có hiệu quả hơn nữa cần có sự tham gia tích cực của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng và của toàn xã hội , đặc biệt là ủng hộ triển khai chương trình bơm kim tiêm cho người nghiện chích ma túy, không kỳ thị với người nhiễm HIV.

          Phương hướng nhiệm vụ thời gian tới: 

          Tiếp tục duy trì các hoạt động các dự án chuyên môn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS, phát huy các kết quả đã đạt được đồng thời khắc phục các khó khăn, thách thức để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

 

          Đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong công tác phòng, chống HIV; Đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ tuyên truyền cho đội ngũ đồng đẳng viên....

Trung tâm TTGDSK Bản để inIn bản tin  Lưu dạng fileLưu bản tin  Gửi tin qua emailGửi cho bạn


 

Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn:
Email:
Thảo luận

Gửi tin
Lên đầu trang
        Cataloge
        Thông tin y tế

Hơn 50.000 trẻ tại 19 địa phương được tiêm vắc xin sởi- rubella do Việt Nam sản xuất

Cập nhật: 12.04.2018 16:43

Từ tháng 4/2018, vắc xin sởi – rubella do Việt Nam sản xuất đã được sử dụng trên quy mô toàn quốc cho trẻ từ 18 - 24 tháng tuổi trong tiêm chủng mở rộng thay thế cho loại vắc xin sởi- rubella nhập khẩu lâu nay.
Bộ Y tế cảnh báo về thuốc kháng sinh Zinnat 500 mg giả tại Hà Nội 5 hệ luỵ sức khoẻ do thời tiết nắng nóng
Ký kết giao ước thi đua các Khối năm 2018. Khám sàng lọc bệnh tim miễn phí tại bệnh viện sản nhi tỉnh
        Nghiên cứu khoa học

Cắt tử cung qua nội soi tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 21.10.2014 14:28

1/ Mục tiêu* Đánh giá kết quả cắt tử cung hoàn toàn qua nội soi có cần nâng.* Đánh giá sự hài lòng và chi phí điều trị của người bệnh.
Thái độ xử trí bệnh nhân chấn thương sọ não nguy cơ thấp Cắt tử cung hoàn toàn qua nội soi tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Ninh Bình".
Sử dụng ống hút mềm để lấy máu truyền hoàn hồi trong phẫu thuật nội soi chửa ngoài tử cung vỡ tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình năm 2014 24 đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành được xét duyệt
         Đơn vị ngành
Ninh Bình: Ngày vi chất dinh dưỡng năm 2019
Ngày 1/6/2019, trẻ em, bà mẹ sau sinh các địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được bổ sung Vitamin A đợt 1 nhằm góp phần phòng, chống thiếu vi chất dinh dưỡng, trong đó Vitamin A có vai trò quan trọng đối với sức khỏe, đặc biệt là tăng khả năng phòng chống bệnh tật, tăng trưởng thể chất và phát triển trí não của trẻ em. Ngày vi chất dinh dưỡng năm nay diễn ra trên địa bàn tỉnh với không khí nhộn nhịp.
Quyết định v/v thành lập Ban Quản lý Chương trình Y tế - Dân số Ngành Y tế tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2016-2020
Ngày 17/10/2017, Sở Y tế ban hành Quyết định số 5622/QĐ-SYT Quyết định v/v thành lập Ban Quản lý Chương trình Y tế - Dân số Ngành Y tế tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2016-2020
Ngành Y tế tăng cường triển khai khắc phục lũ, lụt sau áp thấp
Để chủ động ứng phó với tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ, hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện một số yêu cầu sau:
Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết
Ngày 28/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình có Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết
Truyền thông trực tiếp phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng
Nhằm tăng cường hiệu quả của công tác phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng, thời gian qua Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông nhất là truyền thông trực tiếp tại cộng đồng.
[Bản Tin Khác ...]

Tìm trên trang
Tìm bằng Google
Tháng Sáu 2019
T2T3T4T5T6T7CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 <  > 
Ninh Bình: Ngày vi chất dinh dưỡng năm 2019
Quyết định v/v thành lập Ban Quản lý Chương trình Y tế - Dân số Ngành Y tế tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2016-2020
Ngành Y tế tăng cường triển khai khắc phục lũ, lụt sau áp thấp
Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết
Truyền thông trực tiếp phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng
Thông tư Quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phầm máu đạt tiêu chuẩn
Công văn V/v tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa Lễ hội Xuân 2017.
Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Ninh Bình
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Ninh Bình
Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm tỉnh Ninh Bình
Trang chủ Liên hệ/Góp ý        
* Thông Tin Y Tế Ninh Bình *
- Website xem tốt nhất trên trình duyệt FireFox với độ phân giải 1024 x 768 px
- Thông tin trên website được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau.
- Bản quyền, quản trị, phát triển : Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Ninh Bình