Tin tức » Các đơn vị ngành Y tế » Các Bệnh viện tuyến tỉnh
 
Cỡ chữ
Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình
Cập nhật: 29.10.2014 15:11

Địa chỉ trụ sở: 297 đường Hải Thượng Lãn Ông - TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0303871461 Fax: 0303881115
Email: cdyteninhbinh@cdyteninhbinh.edu.vn
Website: cdyteninhbinh.edu.vn

Xem hình

I. Sơ lược đặc điểm, tình hình

Năm 1963, Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình được thành lập với tên gọi ban đầu là Trường Cán bộ Y tế Ninh Bình.  Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đến năm 2010trường được nâng hạng thành Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình và đến nay trường đã trở thành trung tâm đào tạo y tế lớn nhất của tỉnh Ninh Bình và các địa phương lân cận.

Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình đã có truyền thống hơn 50 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển đã thu được nhiều thành tích to lớn, luôn là đơn vị đứng đầu trong mọi phong trào, đạt nhiều danh hiệu thi đua cao quý. Nhà trường đã không ngừng củng cố và lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp to lớn cho việc đào tạo nguồn nhân lực của ngành y tế, phục vụ tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong khu vực Miền Bắc và cả nước.

Nhờ có đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND Tỉnh, Sở Y tế, cán bộ, giảng viên và học sinh sinh viên đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của nhà trường.

            II. Chức năng nhiệm vụ

            1. Chức năng

                Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình được nâng cấp từ Trường Trung cấp y tế Ninh Bình theo Quyết định số 6757/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, là cơ sở đào tạo bậc Cao đẳng thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trường trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chiến lược, quy hoạch, tiêu chuẩn giảng viên, mục tiêu, chương trình, phương pháp đào tạo, tuyển sinh và tổ chức đào tạo, công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng. Trường là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở các tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. 

            2. Nhiệm vụ

            - Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và các trình độ khác từ cao đẳng trở xuống theo cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng chứng chỉ về giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật.

            - Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ quản lý y tế các bậc học, ngành học đạt tiêu chuẩn quy định của Nhà nước và theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

            - Nghiên cứu, triển khai khoa học-công nghệ các ngành học; thực hiện gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp y tế.

            - Thực hiện các hoạt động dịch vụ khoa học-kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, thực hành, thực tập phù hợp với ngành nghề đào tạo. Tổ chức các hoạt động thông tin bằng các hình thức: Hội nghị chuyên đề, hội thảo đào tạo, khảo sát, tham quan học tập kinh nghiệm, in ấn, xuất bản các ấn phẩm, tài liệu, giáo trình phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học theo quy định của Nhà nước.

            -  Thực hiện các quan hệ hợp tác quốc tế, liên kết, liên thông về đào tạo-bồi dưỡng nguồn nhân lực, nghiên cứu, triển khai khoa học-công nghệ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

            -  Quản lý tổ chức, biên chế và hợp đồng lao động theo quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý của UBND tỉnh.

            - Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, tài sản, các nguồn vốn được Nhà nước giao.

            - Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở trong trường; bảo vệ tài sản, bí mật quốc gia, xây dựng, thực hiện các quy chế, quy định, biện pháp bảo hộ, an toàn lao động.

            - Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất theo chế độ quy định và yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh và các Sở, ban ngành liên quan.

- Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong người học và trong đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường.

            - Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên; xây dựng đội ngũ giảng viên của trường đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, tuổi và giới. Tổ chức cho giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo và nhu cầu của xã hội.

            - Tuyển sinh và quản lý người học theo các quy định hiện hành.

            -  Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

III. Bộ máy tổ chức

 


   
 

TS. Vũ Văn Lại
Bí thư Đảng ủy

Hiệu trưởng


 

 

BSCKII: Lã Quang Nghị

Phó Bí thư Đảng ủy

 Phó Hiệu trưởng

ThS: Đặng Tiến Hải

UVBTV Đảng ủy

 Phó Hiệu trưởng

ThS: Đặng Thị Hường

UVBCH Đảng ủy

 Phó Hiệu trưởng

 

          - 05 phòng, 05 bộ môn.

          - Tổng số cán bộ viên chức hiện có 106 người.

          Trong đó: Tiến sỹ: 01; Chuyên khoa cấp II: 03; Thạc sĩ: 28; Chuyên khoa cấp I: 06; Đại học: 50; Cao đẳng: 01; Trình độ khác: 17

          IV.Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị

1. Công tác tuyển sinh, bồi dưỡng cán bộ:

Hàng năm Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch tuyển sinh đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng, đúng quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Ủy Ban nhân dân tỉnh.

  Nhà trường không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dạy và học, với phương châm “Thày thi đua dạy tốt, trò thi đua học tốt” gắn đào tạo nhà trường với thực tế bệnh viện và cộng đồng, lấy chất lượng là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của nhà trường, chất lượng học sinh sinh viên ngày càng được nâng cao, học sinh sinh viên tích cực, nhiệt tình trong việc thực hành tại các bệnh viện và giúp đỡ bệnh nhân.

2. Kết quả bồi dưỡng và nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ

Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức có đủ đức, tài, liêm chính, chí công vô tư là nhiệm vụ của cấp uỷ Đảng. Từ đó xây dựng quy hoạch đánh giá và bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ được thực hiện theo đúng nguyên tắc, đúng quy trình. Đến nay tổ chức bộ máy của nhà trường cơ bản phù hợp, tạo điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và phát triển trường theo kế hoạch;

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên được tăng cường, nhà trường luôn quan tâm tới việc bồi dưỡng và tạo điều kiện cho cán bộ giảng viên đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tập huấn về đổi mới phương pháp dạy học, bồi dưỡng kỹ năng soạn giáo án;

Nhà trường đã xây dựng kế hoạch tổng thể về hoạt động chung, đồng thời phân cấp cho các phòng, bộ môn chủ động trong phân công chuyên môn, nghiên cứu tài liệu, viết đề cương bài giảng, thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, đảm bảo đúng quy chế chuyên môn. Duy trì nề nếp giao ban chuyên môn hàng tuần, duy trì việc dự giờ bình giảng của các bộ môn, thao giảng, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy; Chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, phát huy vai trò chủ động tích cực của HSSV trong hoạt động dạy học, giúp cho HSSV hiểu và vận dụng kiến thức vào thực tiễn xã hội.

           3. Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn

Hoạt động khoa học luôn được nhà trường quan tâm chỉ đạo và chú trọng hướng ưu tiên nghiên cứu. Với tinh thần đổi mới công tác quản lý và tổ chức triển khai theo quy định về quản lý đề tài khoa học; nhà trường đã ban hành quy định NCKH đối với giảng viên, cán bộ nghiên cứu, có chính sách khuyến khích cán bộ khoa học của trường hăng hái tham gia NCKH. Do có chủ trương đúng đắn, chính sách phù hợp, các hoạt động NCKH trong thời gian qua đã tăng về số lượng và chất lượng cụ thể năm học 2013 - 2014 có 12 đề tài đã được nghiệm thu với kết quả khá tốt (trong đó 01 đề tài cấp tỉnh được loại A, 01 đề tài cấp ngành triển khai đúng tiến độ).

Nhìn chung công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn có bước chuyển biến tích cực như chất lượng các công trình nghiên cứu được nâng cao, đáp ứng yêu cầu về mặt lý luận và thực tiễn để bổ sung, ứng dụng vào thực tiễn phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, ....

Các lĩnh vực công tác khác như tổ chức - cán bộ, hành chính - quản trị, xây dựng cơ bản, văn hóa văn nghệ, TDTT…đều có nhiều đóng góp to lớn vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

          V. Các hình thức được khen thưởng

* Nhà trường

- Năm 2003 Huân chương lao động hạng Nhì

- Từ năm 2004 đến năm 2011 liên tục được tặng Bằng khen của UBND tỉnh Ninh Bình cùng nhiều Giấy khen của Sở Y tế, Hội chữ thập đỏ, Công an tỉnh...

* Đảng bộ trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình nhiều năm được công nhận là tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh.

* Công đoàn nhà trường nhiều năm liên tục được công nhận là tổ chức cơ sở vững mạnh và được tặng Bằng khen của Liên đoàn lao động Tỉnh và Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

          VI. PHƯƠNG HƯỚNG THI  ĐUA NĂM HỌC 2014 - 2015:

1. Quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy - UBND tỉnh đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của trường. Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình tiếp tục thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, đào tạo bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; thi đua xây dựng tập thể lao động tiên tiến, xuất sắc, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức có năng lực và phẩm chất tốt, xây dựng các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội CCB và các tổ chức chính trị xã hội khác vững mạnh; phát huy dân chủ nhằm thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội...Thông qua các ngày lễ lớn trong năm để phát động phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực trong CBVC nhà trường.

2. Thi đua dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt, quản lý tốt,  nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ của nhà trường: Tiếp tục cải tiến về nội dung giảng dạy và áp dụng phương pháp dạy học tích cực, chú trọng đưa các tình huống thực tế vào bài giảng để học sinh sinh viên phân tích và tập xử lý, giải quyết. Thực hiện nghiêm túc Quy chế quản lý đào tạo trong học tập, kiểm tra, chấm điểm và đánh giá kết quả học tập của học sinh sinh viên. Thực hiện tốt cuộc vận động “hai không” trong giáo dục nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhất.

3. Thi đua bảo đảm tiến độ và chất lượng các đề tài và sản phẩm khoa học, nâng cao tính khoa học, tính khả thi của các giải pháp.

4. Thi đua thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng và chống tham nhũng trong mọi mặt hoạt động. Mọi cán bộ, viên chức của nhà trường không ngừng nâng cao ý thức bảo vệ tốt tài sản công, tiết kiệm điện, nước, sử dụng hợp lý các vật tư, trang thiết bị, tận dụng tối đa và không lãng phí thời gian lao động. Thực hành dân chủ, công khai minh bạch trong quản lý tài chính, tài sản và các lĩnh vực liên quan đến CBVC nhà trường. Tiếp tục không ngừng nâng cao về đời sống tinh thần và vật chất cho CBVC của nhà trường.

5. Thi đua “Học tập và  làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đặc biệt là học tập và làm theo tinh thần “cần, kiêm, liêm, chính, chí công vô tư” của Bác. Cải tiến quy trình, thủ tục hành chính, đổi mới tác phong công tác của cán bộ, giảng viên, nhân viên theo hướng chuyên nghiệp, thạo việc và dân chủ, kỷ cương, nền nếp.

6. Thi đua giữ gìn trật tự, an toàn công sở, giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan xanh - sạch - đẹp, phòng làm việc ngăn nắp, gọn gàng. Cán bộ và học sinh sinh viên thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn khi tham gia giao thông, phòng, chống các tệ nạn xâm nhập bản thân và gia đình. Tham gia có hiệu quả các hoạt động xã hội./.

 

Trung tâm TTGDSK Bản để inIn bản tin  Lưu dạng fileLưu bản tin  Gửi tin qua emailGửi cho bạn


 

Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn:
Email:
Thảo luận

Gửi tin
Lên đầu trang
        Cataloge
        Thông tin y tế

Hơn 50.000 trẻ tại 19 địa phương được tiêm vắc xin sởi- rubella do Việt Nam sản xuất

Cập nhật: 12.04.2018 16:43

Từ tháng 4/2018, vắc xin sởi – rubella do Việt Nam sản xuất đã được sử dụng trên quy mô toàn quốc cho trẻ từ 18 - 24 tháng tuổi trong tiêm chủng mở rộng thay thế cho loại vắc xin sởi- rubella nhập khẩu lâu nay.
Bộ Y tế cảnh báo về thuốc kháng sinh Zinnat 500 mg giả tại Hà Nội 5 hệ luỵ sức khoẻ do thời tiết nắng nóng
Ký kết giao ước thi đua các Khối năm 2018. Khám sàng lọc bệnh tim miễn phí tại bệnh viện sản nhi tỉnh
        Nghiên cứu khoa học

Cắt tử cung qua nội soi tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 21.10.2014 14:28

1/ Mục tiêu* Đánh giá kết quả cắt tử cung hoàn toàn qua nội soi có cần nâng.* Đánh giá sự hài lòng và chi phí điều trị của người bệnh.
Thái độ xử trí bệnh nhân chấn thương sọ não nguy cơ thấp Cắt tử cung hoàn toàn qua nội soi tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Ninh Bình".
Sử dụng ống hút mềm để lấy máu truyền hoàn hồi trong phẫu thuật nội soi chửa ngoài tử cung vỡ tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình năm 2014 24 đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành được xét duyệt
         Đơn vị ngành
Quyết định v/v thành lập Ban Quản lý Chương trình Y tế - Dân số Ngành Y tế tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2016-2020
Ngày 17/10/2017, Sở Y tế ban hành Quyết định số 5622/QĐ-SYT Quyết định v/v thành lập Ban Quản lý Chương trình Y tế - Dân số Ngành Y tế tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2016-2020
Ngành Y tế tăng cường triển khai khắc phục lũ, lụt sau áp thấp
Để chủ động ứng phó với tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ, hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện một số yêu cầu sau:
Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết
Ngày 28/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình có Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết
Truyền thông trực tiếp phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng
Nhằm tăng cường hiệu quả của công tác phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng, thời gian qua Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông nhất là truyền thông trực tiếp tại cộng đồng.
Thông tư Quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phầm máu đạt tiêu chuẩn
Ngày 14/4/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 05/2017/TT-BYT quy định tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn. Thông tư này quy định mức giá tối đã của một số đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn do ngân sách nhà nước, Quỹ bảo hiểm y tế chi trả và chi phí phục vụ cho việc đính giá của một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn.
[Bản Tin Khác ...]

Tìm trên trang
Tìm bằng Google
Tháng Một 2019
T2T3T4T5T6T7CN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 <  > 
QUY ĐỊNH CHỨC NĂNGNHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TỈNH NINH BÌNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Ninh Bình
Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình
Trung tâm Giám định Y khoa
Bệnh viện Mắt tỉnh
Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Ninh Bình
Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình
Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng tỉnh Ninh Bình
Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Ninh Bình
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh
Trang chủ Liên hệ/Góp ý        
* Thông Tin Y Tế Ninh Bình *
- Website xem tốt nhất trên trình duyệt FireFox với độ phân giải 1024 x 768 px
- Thông tin trên website được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau.
- Bản quyền, quản trị, phát triển : Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Ninh Bình